About me

Róbert Ragan (en)

Slovak jazz musician. His passion for photography can be traced back to his teenage years, when he admired and practised paint and studied history of art. He rediscovered his passion for visual art years after, inspired by photography of his brother-in-law and his daughter, but also by internet photo galleries. He was later encouraged by an offer to publish his work in a prestigious Czech magazine Digifoto. “As a professional musician, I do not have much time for intentional outputs. But I carry my camera with me and I try to capture various moments and situations, especially in between gigs or when travelling. I am big fan of BW photography, but there are motives and situations in which colour is a great asset, if not entirely substantive.” In 2012, his picture was awarded the finale of Nikon 2012 Calendar and became the winner of internet poll. In 2013, he was asked to illustrate a poetry book of Slovak poet Peter Konečný. The book A short story about love was published the same year and has received positive feedback from both critics and general audience. This was followed at the autumn 2013 by the invitation from the art director of the musical festival Konvergencie Jozef Ľupták for the festival photo exhibition. This, named „On the road“ was exhibited in Bratislava ´s Design factory during the festival days. The curator was well known Slovak art theoretist and historian, Marián Pauer.

Róbert Ragan (sk)

Slovenský jazzový hudobník. Základom jeho dnešného fotografického obdobia sú nepochybne tínejdžerovské roky, keď sa pomerne dlhé obdobie venoval popri hudbe s nadšením aj maľovaniu a dejinám výtvarného umenia. K jeho „výtvarnej“ záľube, tentokrát ale už s fotoaparátom v ruke, sa vrátil až veľkým oblúkom po rokoch, pod vplyvom fotografií jeho švagra a dcéry, ako aj internetových fotogalérií. K aktívnejšiemu prístupu k jeho hobby ho priviedlo povzbudenie českého redaktora známeho fotografického časopisu Digifoto a ponuka na uverejnenie svojich fotiek v tomto periodiku. „Ako aktívny hudobník nemám veľa času na programovú tvorbu, ale snažím sa mať fotoaparát so sebou čo najčastejšie, aby som v krátkych prestávkach pomedzi hraním a cestovaním mohol zachytiť najrôznejšie motívy a situácie, s ktorými sa stretávam a ktoré ma oslovujú. Som veľkým fanúšikom čiernobielej fotografie, no sú témy a situácie, v ktorých použitie farby považujem za prínosné, alebo priam zásadné.“ V roku 2012 sa dostal medzi víťazné fotografie v súťaži Nikon kalendár 2012, pričom jeho fotografia získala najväčší počet bodov v internetovom hlasovaní. V roku 2013 bol pozvaný ilustrovať svojimi fotografiami zbierku poézie slovenského básnika Petra Konečného. Kniha vyšla v roku 2013 pod názvom Krátky príbeh o láske a stretla sa s veľmi priaznivým ohlasom kritiky aj publika. Na jeseň roku 2013 nasledovalo pozvanie umeleckého riaditeľa medzinárodného hudobného festivalu KONVERGENCIE Jozefa Ľuptáka k autorskej festivalovej výstave. Táto, s názvom „Na ceste“ bola vystavená v priestoroch Design factory počas trvania festivalu a jej kurátorom bol známy slovenský teoretik a historik Marián Pauer.

Súťaže:

Súťaž pre amatérskych fotografov TRETIE OKO 2011, Trnava – 1. miesto

NIKON KALENDÁŘ 2012 – finále

krajské kolo AMFO 2011 – Čestné uznanie

Fotografická súťaž Cesta svetla 2013 – 1. Miesto v kategórii Čiernobiela fotografia

Fotografická súťaž Cesta svetla 2014 – 1. Miesto v kategórii Čiernobiela fotografia

Výstavy:

Autorská výstava Cesty na medzinárodnom hudobnom festivale KONVERGENCIE, Bratislava 2013

KONTRAPUNKTY 2011, autorská výstava – Klub 12, Banská Bystrica

TRETIE OKO 2011, Smolenice

Krajská prehliadka súťaže AMFO 2011, Sliač

Celoštátna výstava ocenených fotografií AMFO 2011, Humenné

NIKON KALENDÁŘ 2012 – Hudební divadlo Karlín, Praha, 2011

NIKON KALENDÁŘ 2012 – Czech photo gallery, Praha, 2011

NIKON KALENDÁŘ 2012 – 4D center, Praha 2012

Festival do castanho, Montalegre, Portugalsko 2010 & 2011

Jazz World Photo – Trutnov 2013

Viaceré spoločné výstavy organizované Banskobystrickým fotoklubom