Books

Krátky príbeh o láske – Peter Konečný

Enigma Publishing 2013

HUDBA OBRAZOV

Na jednej slávnostnej príležitosti som po prvý raz zažil Pacora Trio. Bol som nadšený. Počul som hudbu a videl som krásne obrazy. Basová linka im doslova vystielala pôdu pod nohami. Temer som zabudol dýchať, aby som tú krásu neodplašil. Lebo tak ako fotografia môže byť poéziou obrazu i obrazom poézie, aj hudba môže na linajkách notovej osnovy premietať obrazy, vytvárať scény, akými by ani majster Fellini nepohrdol. Vtedy mi ešte ani vo sne nenapadlo, že chlapík, ktorý si tak báječne tykal s kontrabasom, ma onedlho prekvapí tým, čo sa mi stalo životom. Fotografiami. V mladom veku vraj skúšal aj maľovať. Farbami, teraz ich vymenil za svetlo. Prsty zvyknuté tancovať po strunách v šialených rytmoch, ktoré vás vynesú až nad oblaky, až k nebeskej bráne, a potom zas prudko dolu, do všedných dní a nocí, nenápadne, nonšalantne krútia objektívom. Tým moderným čudom, cez ktoré sa treba dívať srdcom svetu priamo do očí. A načúvať jeho tepu, ako na polnočnom jam session. Presne podľa jednej básne : … odložte svoje funkcie, lásky i samoľúbosť. Prekážali by vám, pretože jazz cíti len ten, kto je zložený z ohňa a nie z vody. Dodávam: aj vo fotografii je to presne tak. Mám pravdu, Robo Ragan?

Obrazy, ktoré som v tvojej hudbe tušil, mi zrazu lahodne znejú z tvojich fotografií. Vidíš a cítiš, ako svetlo modeluje krajinu i tváre, aby sa trojrozmerný svet mohol presvedčivo zložiť v stotinách sekundy do dvojrozmerného obrazu. To svetlo si rozumie so slovom. Nepodopiera ho ako barličky, vytvára s ním súzvuk. Most, po ktorom možno spoľahlivo prejsť až do duše. Lebo to slovo vie byť absolútne voľné i presné a prísne zároveň. Harmónia tvojej čiernobielej piesne magických podôb nálad a emócií vstupuje do básní tejto knihy medzi riadkami. Sú chvíle, keď slovo stráca schopnosť presne pomenovať videné. Keď obraz presahuje jeho možnosti. Toto je jedna z nich.

Marián Pauer

P.S. Mal som napísať o Robovi Raganovi. Jeho fotografie ma nepustili. Možno je to tak lepšie. Výstižnejšie.

recenzia